Håndventilatorer, Miniventilatorer

Pris
Varemærke

Håndventilatorer, Miniventilatorer

Vi har ett stort sortiment av fläktar du håller i handen. Både laddbara och helt manuella fläktar, samt små fläktar som du driver via din telefons laddkontakt.